Брујић Милош

адвокат


специјалиста за кривично право

тероризам, организовани криминалитет и корупција
општи криминал
привредни криминалитет
малолетничка деликвенција

Уз кривично право,
област рада канцеларије су и ауторска и сродна права,
као и права индустријске својине, пореско право и медицинско право

Телефон/факс: +381 11 2630 362
Мобилни: +381 63 1266 955
e-mail: advokat.brujic@gmail.com
ПОЧЕТНА БИОГРАФИЈА КОНТАКТ