Брујић Милош, рођен 1967. године, завршио Правни факултет, положио правосудни испит као и постдипломске специјалистичке студије на Правном факултету из области јавнобележничког права и стекао назив специјалисте за област јавнобележничког права; постдипломске специјалистичке студије из области сузбијања тероризма, организованог криминалитета и корупције и стекао назив специјалисте за сузбијање тероризма, организованог криминалитета и корупције; као и постдипломске академске (мастер) студије на Правном факултету - Кривични модул. Бранио мастер рад "Организовани криминал у Чешкој и Словачкој". Студирао уз рад. Тренутно је на постдипломским специјалистичким студијама из области Пореског саветовања на Правном факултету Универзитета у Београду. Претходне студије је такође завршио на Правном факултету Универзитета у Београду.

    У Министарству унутрашњих послова био је запослен од 1987. до 2009. године. Седам година радио је на пословима специјалисте за блиску борбу у Специјалној антитерористичкој јединици. Петнаест година радио је у Управи криминалистичке полиције за град Београд као криминалистички инспектор - иследник на пословима сузбијања општег криминала - сузбијање имовинских деликата, сузбијање наркоманије као и на сузбијању привредног криминалитета.

    2009. године напушта полицију, уписује се у Адвокатску комору Београда и почиње да се бави адвокатуром. Уже се специјализује за кривично право - област организованог криминала и корупције, општег криминалитета и привредног криминалитета. Уз наведене специјализације стекао је и два сертификата којима се потврђује да поседује посебна знања из области права детета, кривичне заштите малолетних лица и да може да поступа у свим фазама поступка против пунолетних учинилаца која су наведена у члану 150 Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичне заштите малолетних лица, као и сертификат о посебним знањима из области права детета и преступништва младих и да може да поступа са малолетним учиниоцима кривичних дела у свим фазама поступка према малолетницима.
ПОЧЕТНА БИОГРАФИЈА КОНТАКТ