Контакт


Канцеларија: Кнез Михаилова 2/8
Београд (Палатa Албанија)

Поштански фах 339, пошта 6,
11000 Београд, Србија
Телефон/факс: +381 11 2630 362
Мобилни: +381 63 1266 955
e-mail: advokat.brujic@gmail.com
ПОЧЕТНА БИОГРАФИЈА КОНТАКТ